Meteen naar de inhoud

Vrienden van Stichting Solemates

U wilt zich aanmelden als Vriend van Stichting SoleMateS. Neemt u a.u.b. het hierna volgende in acht. Stichting SoleMateS is aangesloten bij de Koninklijke WandelBond Nederland, KWBN. De vriendschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Bij aanmelding gaat u akkoord om jaarlijks de verschuldigde bijdrage voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar te voldoen. Opzeggen en wijzigingen dienen drie maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan solemates.one@gmail.com Stichting SoleMateS te worden meegedeeld. Middels de betaling geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Statuten, Huishoudelijk Reglement en de Privacyverklaring Stichting SoleMateS. Nadat het aanmeldformulier volledig is ingevuld, kan het formulier worden afgedrukt en naar de administratie, zie bovenaan aanmeldformulier, verzonden worden. Wanneer het verschuldigd bedrag door u is betaald, wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Indien u lid bent van KWBN en lid wordt van Stichting SoleMateS, dan dient u zich voor 1 november van het lopende jaar af- en aan te melden bij de KWBN. Let op, dit doen wij graag voor u. Gaarne schriftelijk het gewenste handelen onzerzijds (solemates.one@gmail.com)aan ons door geven. Bij tijdige betaling door u zorgt Stichting SoleMates ervoor dat wij voor u als Lid – Donateur de contributie aan de KWBN afdragen.

StatutenAVG-verklaringHuishoudelijk-Reglement

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze administratie

De bijdragen zijn voor 2023 :  

€ 30,00 p.p

Let op, bij aanmelding na 1 augustus van het lopende jaar, als Vriend van de Stichting SoleMateS, betaalt u slechts de helft van de donatie.

Totaal: € -

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com